Kontakt

ALLT KOMMUNICERAR

Därför stärker vi alla länkar i din kommunikationskedja. Systematiskt identifierar vi dina särskiljande egenskaper. Metodiskt tydliggör vi ditt erbjudande. Enhetligt kommunicerar vi vad du tror på, värdesätter och arbetar för. Konsekvent optimerar vi budskapet till dina målgrupper oavsett kanal. Resultatet blir att ditt företag får en tydligare profil. En vinnande personlighet som attraherar både kunder och medarbetare.

Vill du prata om dina utmaningar? Och inte bara prata om dem, utan också ta dig an dem.

Dags att uppdatera företagets hemsida? Hög tid att utveckla och stärka företagets närvaro på Linkedin, Facebook och Instagram? 

Ta nästa steg i arbetet med Employer branding?

Varmt välkommen att kontakta oss på eden. 

Mobil: +46 708993841. Mail: info@eden.se

Kontakt

Vad har ni för utmaningar?


+46 8 442 02 50
info@eden.se
Nybrokajen 7, 111 48
Stockholm, Sweden


Kontakta oss direkt